bankszámlaszámok

Bankszámlaszámaink és az azokhoz tartozó legfontosabb adatok

 

Kérjük, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni!

Tisztelt Hitelezők!

 

Behajthatatlansági nyilatkozat

 

A Cstv. 46. §. (6) bek. értelmében a felszámoló az elismert követelésről 2.540 forint összegű költségtérítés megfizetési ellenében köteles haladéktalanul kiadni a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3.§. (4) bek. 10. pont c. alpontja szerinti, a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelést nem engedményezték, és a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet.

Amennyiben a nyilvántartási díjat nem kívánják megfizetni a felszámolási során és követelésükről behajthatatlansági nyilatkozat kiállítását kérik, úgy a nyilatkozat kiadásának feltételét, a 2.000 forint + 540 forint áfa, mindösszesen 2.540 forint összeg az alábbi számlára szíveskedjenek átutalni az adós társaság nevének feltüntetésével:

BVL Felszámoló és Csődmenedzser Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett

számlára

 12010154-01753510-00100009

 

Költségátalány

 

Az 1991. évi XLIX. tv. 46. §. (7a.) bekezdése szerinti költségátalányt – a követelés tőkeösszegének 0,5 %-át, de legalább 5.000 forint, maximum 40.000 forint – az alábbi számlára szíveskedjenek átutalni az adós társaság nevének feltüntetésével:

BVL Felszámoló és Csődmenedzser Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett

12010154-01753510-00200006 számlára

 

Céltartalék

 

Az eljárásokra irányadó Cstv. 26. §. rendelkezései alapján az Adós köteles legalább 150.000 forint céltartalékot képezni a felszámolási költségekre.

A céltartalék megfizetését az alábbi bankszámlára szíveskedjenek átutalni az adós társaság nevének feltüntetésével:

BVL Felszámoló és Csődmenedzser Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett

 12010154-01753510-00200006 számlára